Deze site gebruikt tracking cookies voor marketing en het verzamelen van statistieken.
Meer informatie

Privacybeleid CodeGorilla

'Ik heb hier de uitdaging gevonden die ik zocht.'

Hoe is het om de bootcamp te volgen? Wat heb je eraan, behalve dat je leert programmeren? We vroegen het Karen Fokke, deelnemer van de bootcamp die onlangs startte.

Welke 21st century skills leer je?

Naast het uitgebreide lesprogramma rondom het programmeren, helpen we je vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen aan je persoonlijke groei.

CodeGorilla groeit: bekijk onze vacatures!

Uit de kluiten gewassen, de spuigaten uit, als kool, exponentieel… We groeien en iedereen mag het weten. Een beetje borstklopperij op z’n tijd kan geen kwaad, want hoe meer enthousiast personeel zich achter onze missie schaart: hoe sneller de ICT-sector inclusief wordt!

Interview MaatschapWij met CodeGorilla

MaatschapWij volgt ons al een tijd en vroegen oprichtster Diem hoe het nu gaat.

Weer een bootcamp voltooid

Een nieuwe lichting CodeGorilla’s is een feit! Eind 2020 startten 24 deelnemers vol enthousiasme met de basecamp in Groningen.

CodeGorilla, gevestigd aan Herestraat 106, 9711 LM Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Herestraat 106, 9711 LM Groningen, 0621482153, info@codegorilla.nl, www.codegorilla.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CodeGorilla verwerkt je persoonsgegevens, vanaf het moment dat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Persoonsgegevens die je actief verstrekt via de website, in correspondentie en telefonisch

– (Geanonimiseerde) gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@codegorilla.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CodeGorilla verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van transacties

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– CodeGorilla verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CodeGorilla bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen standaard bewaartermijn, maar bewaren dit naar eigen inzicht, zolang dit nodig is om je goed tot dienst te kunnen zijn. Wij achten onszelf gemachtigd om jou met goede intenties als contact te beschouwen, en ook de daarbij horende communicatieve acties uit te mogen voeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Als je wenst niet langer deel te nemen aan het programma of aan andere diensten van CodeGorilla, kun je aangeven dat wij je contactgegevens moeten wissen. Dit doen we uiteraard z.s.m., met behoud van gegevens die de wet ons verplicht stelt te bewaren.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CodeGorilla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

We gaan ervan uit dat je een dergelijk verzoek kenbaar maakt door een mail sturen naar info@codegorilla.nl of een van onze medewerkers daarvan op de hoogte stelt. CodeGorilla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CodeGorilla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@codegorilla.